Προσλήψεις 2 συμβασιούχων στο Δήμο Ιωαννιτών

0

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 136/27-07-2020 (ΑΔΑ: Ψ71ΛΟΚΠΕ-1ΙΨ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, (Δ/νση: Αβέρωφ 6, 3ος όροφος, Ιωάννινα, τηλ: 2651054405) από την Παρασκευή 31/07/2020 έως την Τρίτη 04/08/2020, αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων είναι ο υπάλληλος στο γραφείου πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Share.

Comments are closed.