Προσλήψεις 27 ατόμων στην Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών

0

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία – ΕΨΥΚΑ στο πλαίσιο της υπ’ αρ.πρωτ. Γ3β/Γ.Π./οικ.42069/04.6.19 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας αναζητεί επιστημονικό προσωπικό για τη στελέχωση α. ενός (1) Κέντρου Ημέρας για ενήλικους πρόσφυγες και μετανάστες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και β. ενός (1) Κέντρου Ημέρας για ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που στοχεύει να αναπτύξει ο φορέας μας στη Θεσσαλονίκη. Τα βιογραφικά των επιλεγμένων ατόμων θα κατατεθούν στο φάκελο συμμετοχής της ΕΨΥΚΑ.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν στις εξής ειδικότητες:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1. Ψυχίατροι

2

2. Παιδοψυχίατροι

2

3. Ψυχολόγοι

8

4. Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ

2

5. Εργοθεραπευτές ΤΕ

2

6. Λογοθεραπευτής ΤΕ

1

7. Νοσηλευτής ΤΕ

2

8. Υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων

2

9. Διοικητικοί Υπάλληλοι ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού

2

10. Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : epsyka@otenet.gr έως Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, δηλώνοντας ότι συναινούν στην αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται σε αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2310511207 και 2310 511431

Share.

Comments are closed.