Πρόσληψη ψυχολόγου στη Νέα Ιωνία

0

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος και πάντως όχι μετά την 31-07-2017 της ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων με τα αντίστοιχα προσόντα κατά την αντίστοιχη περίοδο:

Ένας (1) Ψυχολόγος ΠΕ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Διοίκησης του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., Αγ. Όλγας & Γαληνού 2 1ος όροφος, από 22/09/2016 έως και 30/09/2016. Ώρες κατάθεσης 10:οο π.μ. Έως 15:οο μ.μ.(πληροφορίες κ.κ. Χ. Χατζηδανιήλ Χρυσούλα,Σωτηρόπουλος Εμμανουήλ) τηλεφ. 2102724761)

Η Προκήρυξη
Share.

Comments are closed.