Πώς κατανέμονται οι 2.500 θέσεις κοινωφελούς εργασίας (Πίνακας)

0

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία αιτήσεων για τις 2.500 θέσεις κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται µε απλό τρόπο – αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας.

Μισθοί
Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 665,95) για τους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών και στα 619 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 763,73) για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών, καθώς ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή νυχτερινής αμοιβής.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ.

Δειτε αναλυτικά πως κατανέμονται οι θέσεις:

Δειτε αναλυτικά πως κατανέμονται οι θέσεις:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 28
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10
ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 44
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 4
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 26
ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 39
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 26
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 50
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 5
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 11
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 12
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25
ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 35
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 3
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 8
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17
ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΩΡΟΠΟΥ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 39
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 26
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 40
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 16
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 62
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 93
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 7
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 12
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 17
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 55
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 52
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 5
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 14
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 10
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 30
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΑΛ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 40
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 19
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΖΗΡΟΥ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 18
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 45
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 18
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 39
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 24
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 5
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10
ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 85
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 10
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 18
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 20
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 17
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 42
ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 18
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΧΕΡΣΟΥ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 35
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25
ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 38
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10
ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 27
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 19
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 12
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 28
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΩ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 14
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 3
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8
ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 24
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8
ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 39
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 26

Share.

Comments are closed.