ΣΕΒ: Έρχεται η μεγαλύτερη έκρηξη ανεργίας

0

Την υιοθέτηση μίας προληπτικής, όπως την ονομάζει, και ευέλικτης στρατηγικής απασχόλησης που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει προγράμματα μειωμένου χρόνου εργασίας αλλά και πριμοδότηση της διατήρησης θέσεων εργασίας από το Κράτος, προτείνει μεταξύ άλλων ο ΣΕΒ προειδοποιώντας παράλληλα για την μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας τα τελευταία δέκα χρόνια!

Στο Flash Report που εξέδωσε σήμερα ο Τομέας Απασχόλησης του Συνδέσμου υπό τη διεύθυνση του κ. Χρήστου Ιωάννου με τίτλο «Απασχόληση μετά τον Κορωνοϊό: Έξι μηνύματα από την Εργάνη και πέντε προτάσεις» επιχειρείται μία πρώτη ανάγνωση των δυσχερών εξελίξεων στην αγορά εργασίας και κατατίθενται πέντε προτάσεις προκειμένου να μετριαστεί το πλήγμα.

Οι προτάσεις

Αναλυτικά οι προτάσεις, όπως καταγράφονται στη μελέτη έχουν ως εξής:

1. «Άμεση υιοθέτηση μιας προληπτικής, ευέλικτης και ολοκληρωμένης στρατηγικής απασχόλησης, με μίγμα ενεργητικών και παθητικών πολιτικών. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην κρίση θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικής απασχόλησης. Είναι σημαντικό να λειτουργούν συμπληρωματικά με σύγχρονες πολιτικές αποφυγής των απολύσεων (ενδεικτικά, προγράμματα μειωμένου χρόνου εργασίας, επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού), στη βάση διαγνωσμένων αναγκών της αγοράς εργασίας, και με γνώμονα τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

2. Σύνδεσή της στρατηγικής απασχόλησης με μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Καμία στρατηγική δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική εάν δεν συνδυάζεται με τη διαφύλαξη του παραγωγικού ιστού και της παραγωγικής απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, την αύξηση και την επιτάχυνση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή.

3. Πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο της πολιτείας και των κοινωνικών εταίρων στα δεδομένα της αγοράς εργασίας, προκειμένου να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται έγκαιρες και αποτελεσματικές πολιτικές απασχόλησης.

4. Οι εγχώριοι και ευρωπαϊκοί πόροι δεν πρέπει να αναλώνονται σε αποσπασματικές πολιτικές, αντίθετα, η χρηματοδότηση των πολιτικών απασχόλησης να διενεργείται στη βάση συγκεκριμένης στρατηγικής και στόχων. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ για το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και τους πόρους του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), που πρότεινε η ΕΕ. H αξιοποίηση του τελευταίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν της 1ης Ιουνίου 2020.

5. Ενισχυμένος κοινωνικός διάλογος με αφετηρία και τις πρόσφατες κοινές θέσεις των Ευρωπαϊκών Εργοδοτικών και Συνδικαλιστικών οργανώσεων και των Διεθνών Εργοδοτικών και Συνδικαλιστικών οργανώσεων (ETUC, BusinessEurope, CEEP, SMEUnited, και τις πάντα επίκαιρες ΕΓΣΣΕ 2018 και του 2020 που περιέχουν κοινές δράσεις και έργα για την αναζωογόνηση του κοινωνικού διαλόγου (διμερή και τριμερή) και την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων της παραγωγής και της εργασίας. Επίσης η (τριμερής) Διακήρυξη της Εκατονταετίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Μέλλον της Εργασίας περιέχει κρίσιμα στοιχεία για κάθε μακροχρόνια και βιώσιμη αντίδραση σε πανδημίες».

«Έκρηξη ανεργίας»

Σύμφωνα με το ΣΕΒ όλα αυτά πρέπει να προωθηθούν καθώς από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων του Μαρτίου για την Ελληνική οικονομία δείχνουν ότι θα καταγραφεί η μεγαλύτερη αύξηση ανεργίας τα τελευταία δέκα χρόνια! Και αυτό καθώς πέραν των απολύσεων που έγιναν ήδη κατέρρευσαν ουσιαστικά και οι εποχιακές προσλήψεις λόγω του lockdown στον τουρισμό και τους κλάδους γύρω απ’ αυτόν.

Συγκεκριμένα, όπως παρατηρεί η έρευνα, το ισοζύγιο των ροών εργασίας του Μαρτίου βρίσκεται στη μέγιστη αρνητική τιμή του από το 2001 έως σήμερα με μείον 41.903 θέσεις εργασίας, με την πραγματοποίηση 103.002 προσλήψεων και 144.905 αποχωρήσεων . Για το ΣΕΒ «πρόκειται για πολλαπλάσιες χαμένες θέσεις εργασίας ακόμα και σε σχέση με την 2011-2013, όταν η πολυετής κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας βρισκόταν στην κορύφωσή της».

Μοναδικό αντιστάθμισμα στην περαιτέρω αύξηση της ανεργίας ήταν τα μέτρα που υιοθετήθηκαν, όπως η δυνατότητα τηλεργασίας αλλά και η αναστολή πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η αναστολή συμβάσεων εργασίας, η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού μεταξύ των επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου και η ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Επίσης σημαντικό στήριγμα για την οικονομία αποτελεί το γεγονός ότι παραγωγικές επιχειρήσεις στη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την τεχνολογία και άλλους κλάδους υψηλής και μέσης προστιθέμενης αξίας, διατήρησαν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Επιπρόσθετα υπήρξαν προσκλήψεις στη Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα (+1.115 θέσεις) καθώς και στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (+393 θέσεις). Πρόκειται για δύο κλάδους που βρέθηκαν στο επίκεντρο, ο μεν, της αντιμετώπισης της κρίσης στο Έβρο, και ο δε της αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Share.

Comments are closed.