ΣΕΒ : Οι περιφέρειες με τις πιο εξωστρεφείς βιομηχανίες

0

Η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος είναι οι Περιφέρειες με τις περισσότερο εξωστρεφείς βιομηχανικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΣΕΒ, που τονίζει την ανάγκη προσαρμογής της περιφέρειας στις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Συγκεκριμένα στις εν λόγω Περιφέρειες, το 46,6% των πωλήσεων κατευθύνεται σε άλλη χωρική ενότητα και το 29% στο εξωτερικό, αναφέρει το in.gr.

Επίσης, οι αγορές γίνονται κατά 43% από άλλη χωρική ενότητα και μόλις 14% από το εξωτερικό.

Στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία που είναι μια παραδοσιακά εξαγωγική περιοχή οι βιομηχανικές πωλήσεις κατευθύνονται κατά 36,4% σε άλλη χωρική ενότητα και 32,3% στο εξωτερικό. Όμως βασίζεται σε πρώτες ύλες προερχόμενες κατά 36% εκτός Ελλάδας, με μόλις 25% από άλλες περιφέρειες και 39% από ιδίους πόρους.

Εξάλλου η Κρήτη διατηρεί διαχρονικά ελλειμματικό ισοζύγιο. Το 55,8% των πωλήσεων είναι εντός της χωρικής ενότητας, αλλά το 46% των αγορών προέρχεται από άλλη περιφέρεια και το 17% από το εξωτερικό.

Σε οικονομική στασιμότητα οι μισές βιομηχανίες στην περιφέρεια

Συνολικά, παρά το μικρό γεωγραφικό μέγεθος της χώρας οι βιομηχανίες στην περιφέρεια, εστιάζουν πρωτίστως στην τοπική αγορά.

Επίσης, το εμπορικό μείγμα τους είναι συχνά ελλειμματικό. Έτσι, κατά μέσο όρο το 40,8% των βιομηχανικών πωλήσεων κατευθύνεται προς την ίδια χωρική ενότητα, το 36,5% σε άλλη χωρική ενότητα και μόλις το 22,7% προς το εξωτερικό. Αντίστοιχα, οι αγορές από την ίδια χωρική ενότητα ανέρχονται στο 42%, από άλλη χωρική ενότητα στο 29% και τέλος από το εξωτερικό στο 29%.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 50% των βιομηχανιών της περιφέρειας βρίσκεται σε οικονομική στασιμότητα, παρά τον ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό που έχει αναπτύξει το 43%.

Προκύπτει ακόμη ότι οι μισές βιομηχανικές επιχειρήσεις δεν δηλώνουν ικανοποιημένες με τη διασύνδεση οδικών δικτύων, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας/φυσικού αερίου, το δίκτυο τηλεπικοινωνιών, καθώς και το δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης.

Το ίδιο ποσοστό (51,9 %) των βιομηχανικών επιχειρήσεων εμφανίζουν τεχνολογική επιβράδυνση ή στασιμότητα.

Απαραίτητη η προσαρμογή στις προκλήσεις

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ που κλήθηκαν να χαρτογραφήσουν το οικοσύστημα της βιομηχανίας στην περιφέρεια, προκειμένου να υπάρξει, σύμφωνα με το ΣΕΒ, μια ρεαλιστική αποτύπωση του βιομηχανικού ιστού.

Μεταξύ άλλων, το πρώτο μέρος της μελέτης εστίασε στις συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων, στις συνέργειες έρευνας και καινοτομίας, και σε μια πρώτη αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής εξειδίκευσης στην ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Ο ΣΕΒ, επισημαίνει ότι η προσαρμογή της περιφέρειας στις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης είναι απαραίτητη για την ταχεία οικονομική ανάκαμψη. Εκτιμά ότι τα ευρήματα του πρώτου μέρους της μελέτης αλλάζουν τα δεδομένα της συζήτησης για το περιεχόμενο της περιφερειακής πολιτικής σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα.

Δείχνουν τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας και θέτουν εύλογα ερωτήματα τόσο ενόψει της 4ης βιομηχανικής επανάστασης αλλά και ενόψει του σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Πέντε άξονες στρατηγικής για την περιφέρεια

Ο ΣΕΒ, παραθέτει 5 στρατηγικούς άξονες για την βιομηχανία στην περιφέρεια :  Την ενίσχυση των δια-περιφερειακών σχέσεων στην παραγωγή με ψηφιακές τεχνολογίες.

Την ταχεία διείσδυση σε αγορές εκτός περιφέρειας. Τη στήριξη των ΜμΕ ώστε να δημιουργήσουν σταθερές συνεργασίες με μεγαλύτερες επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδας.

Την επικαιροποίηση του ερευνητικού χάρτη της χώρας και διευκόλυνση της κινητικότητας των ερευνητών καθώς επίσης και την έγκαιρη αντιμετώπιση της οικονομικής στασιμότητας με επενδύσεις τεχνολογικής αναβάθμισης των γραμμών παραγωγής αλλά και καλύτερες τοπικές υποδομές.

Οι παρεμβάσεις του ΣΕΒ για τη Βιομηχανία 4.0 θα κορυφωθούν στο Βιομηχανικό Συνέδριο, στις 19 Δεκεμβρίου, με κεντρικό θέμα την ανάγκη άμεσης προσαρμογής της Ελλάδας στις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

Share.

Comments are closed.