«Σπριντ» από την εφορία για τις επιστροφές φόρου

0

Επιστροφές φόρου…. τώρα (!) από την εφορία για υποθέσεις που αφορούν, είτε σε μεγάλα ποσά, είτε σε μεγάλες καθυστερήσεις! Λίγο το ανεκτέλεστο «στοκ» των υποθέσεων που αγγίζει τα 500 εκατ ευρώ, λίγο οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς τους δανειστές για μείωση ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, φαίνεται πως συνέβαλαν στο να πατήσει λίγο παραπάνω το «γκάζι» η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο θέμα των επιστροφών φόρων.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής με εγκύκλιο του προς όλες τις ΔΟΥ, ζητά κατηγοριοποίηση των υποθέσεων με βάση δύο κριτήρια: τη χρονολογική ωρίμανση και το ύψος των επιστραφέντων ποσών, αναφέρει το newmoney.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο «προτεραιότητα αποτελεί η εξόφληση των μεγαλύτερων σε ύψος επιστροφών και μεγαλύτερης χρονολογικής ωρίμασης, ώστε να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής των επιστροφών».

Η ημερομηνία αφετηρίας για τον υπολογισμό της χρονολογικής ωρίμανσης των επιστροφών λογίζεται για μεν τα ποσά επιστροφής φόρων, η ημερομηνία αιτήματος επιστροφής του δικαιούχου, για δε τα ποσά επιστροφής λοιπών εσόδων, η ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ.

Για να διεξαχθεί η αρχική κατάταξη με βάση το ύψος του ποσού τα προς επιστροφή ποσά ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά και ακολούθως διαιρείται το πλήθος τους δια 3, ώστε να προκύψουν τρεις κατηγορίες:

Ύφος επιστρεπτέου ποσού (Κριτήριο Α’)

– Βαθμίδα 1: τα μεγάλα ποσά

– Βαθμίδα 2: τα μεσαία ποσά

– Βαθμίδα 3: τα μικρά ποσά

Στη συνέχεια, οι επιστροφές κατατάσσονται σε βαθμίδες με βάση την χρονολογική τους ωρίμανση στις ακόλουθες τέσσερις βαθμίδες:

«Ηλικία» αιτήματος

– Βαθμίδα 1: Άνω των 180 ημερών

– Βαθμίδα 2: Μεταξύ 91-180 ημερών

– Βαθμίδα 3: Μεταξύ 60-90 ημερών

– Βαθμίδα 4: Κάτω των 60 ημερών

Στον κατάλογο που θα προκύψει απόλυτη προτεραιότητα εξόφλησης έχουν τα αιτήματα «ηλικίας» άνω των 180 ημερών και μεγάλων ποσών και στη συνέχεια πάντα με βάση το συνδυασμό των δύο κριτηρίων θα συμπληρώνεται η λίστα η οποία θα επικαιροποιείται δύο φορές το μήνα.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι μεταξύ Απριλίου και Μαϊου οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν κατά 128 εκατ. ευρώ αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα , στα 498 εκατ. ευρώ ( από 626 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο). Περίπου 6 στα 10 ευρώ των «φεσιών» εμφανίζουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και συγκεκριμένα από τα 498 εκατ. ευρώ, τα 333 εκατομμύρια ευρώ.

Share.

Comments are closed.