Στην εστίαση τα περισσότερα «κόκκινα» δάνεια (πίνακας)

0

Ο κλάδος της εστιάσης είναι αυτός που συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μεγάλες καθυστερήσεις εμφανίζονται και στα καταλύμματα παρά τη θετική πορεία του τουρισμού τα τελευταία χρόνια.

Γενική εικόνα μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων, σύμφωνα με εκτιμήσεις  στελεχών τραπεζών,  στο  τέλος  Ιουνίου  2016  τα  μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL’s) μειώθηκαν στο 34,5% έναντι 35,6% που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.

Αντίθετα τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE’s, περίπου 110 δις €) συνεχίζουν να ενισχύονται φτάνοντας το 46,0% από 44,2% που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Στο 55,2% διαμορφώνονται  τα  πιστωτικά  ανοίγματα (NPE’s) στον  τομέα  της καταναλωτικής πίστης, στο 44,6% για τα επιχειρηματικά δάνεια και στο 42,0% για τα  στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΣΕΕ,

Κλαδικά, ο υψηλότερος δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων εντοπίζεται:
-στην Εστίαση με 76%
-στην Κλωστοϋφαντουργία με 73%,
-στη Βιομηχανία Χάρτου – Ξύλου με 72%,
-στις Τηλεπικοινωνίες – Πληροφορική -Ενημέρωση με 59%,
-στις Κατασκευές με 52%,-
στην Μεταποίηση με 52%
-Εξαιρετικά υψηλές καθυστερήσεις,  49%, εμφανίζουν και τα Καταλύματα, παρά  την εξαιρετική πορεία του τουρισμού τα τελευταία χρόνια.
-και στο Εμπόριο με 48%.

Η ΤτΕ επισημαίνει ότι τα 2/3 του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που  εμπίπτουν  στην  κατηγορία  καθυστέρησης  άνω  των  90  ημερών  βρίσκονται  σε καθυστέρηση άνω του έτους, στοιχείο που καταδεικνύει μια παγιωμένη κατάσταση και την αναποτελεσματικότητα στην  αντιμετώπισή τους.

Κλαδικά, ο υψηλότερος δείκτης μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων εντοπίζεται:
– στη Γεωργία με 59%
– στα Εμπορικά ακίνητα με 55%
– στον Τουρισμό με 54%,
– στις Κατασκευές με 52,5%
– στη Μεταποίηση με 52%
– στο Εμπόριο με 48,5%

Share.

Comments are closed.