Στο Στε προσέφυγε το Mega για τις άδειες

0

Η αίτηση αναστολής του τηλεοπτικού σταθμού Mega Channel με την οποία ζητάει να «παγώσουν» προσωρινά οι σχετικές αποφάσεις του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, για την διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης 4 καναλιών, προσδιορίστηκε από τον πρόεδρο τουΣυμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου να συζητηθεί, κεκλεισμένων των θυρών,στις 17 Ιουνίου 2016, με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Γεώργιο Παπαγεωργίου.

Αναγκαίο είναι να επισημανθεί ότι προσδιορίστηκε μόνο η αίτηση αναστολής του Mega   Channel και όχι των άλλων τηλεοπτικών σταθμών, όπως επίσης δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί η ημερομηνία συζήτησης όλων των κυρίων προσφυγών που έχουν κατατεθεί από τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι στο  Συμβούλιο της Επικρατείας έχουν προσφύγει οι τηλεοπτικοί  σταθμοί Alpha, Antenna, Epsilon TV (E-TV),  Mega Channel, Skai, Star Channel και η Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών.

Πάντως, το Mega Channel στην προσφυγή του θέτει επιπρόσθετα και ζητήματα παράβασης της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, υποστηρίζοντας  ότι σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο η όλη διαδικασία αδειοδότησης, πλέον του ότι είναι αντίθετη στα Ευρωπαϊκά νομοθετικά δρώμενα  είναι και αντισυνταγματική, λόγω της παράκαμψης του ΕΣΡ.

Δεν παραλείπει πάντως να υπενθυμίζει το Mega Channel ότι μέτοχοί του είναι και εταιρείες που εδρεύουν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι το Λουξεμβούργο και η Κύπρος.

Επίσης, στο ΣτΕ για άλλους  όμως λόγους έχει προσφύγει και ο Κυπριακός τηλεοπτικός σταθμός«Ο Λόγος» (Mega Κύπρου) που ζητεί να εκπέμπει και στην Ελλάδα με την κυπριακή άδεια που ήδη έχει.

Όμως, η αίτηση αναστολής του κυπριακού τηλεοπτικού σταθμού «Ο Λόγος» έχει ήδη συζητηθεί, με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ηλία Μάζο και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ   δεν έχει προσδιοριστεί η ημερομηνία συζήτησης της κυρίας αίτησης του σταθμού της Μεγαλονήσου.

Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί στρέφονται   κατά όλων των αποφάσεων του κ. Παππά  που αφορούν το  «καυτό» θέμα των αδειών και κατά κύριο  λόγο, την από 1.3.2016 απόφαση του (4297/2016) υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, με την οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της διαγωνιστικής διαδικασίας των αδειών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής «ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου στη  Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» και παράλληλα ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ακόμη, στρέφονται κατά του νόμου 4339/2015 για την αδειοδότηση της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρωεκπομπής, αλλά και όλων των άλλων προγενέστερων και μεταγενέστερων  υπουργικών αποφάσεων σχετικών με το ζήτημα της χορήγησης των 4 αδειών τηλεοπτικών σταθμών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής  ευρυεκπομπής για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (High definition), όπως είναι π.χ. ανάθεση σε   ιδιωτική  εταιρεία του ελέγχου των φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων.

Οι καναλάρχες υποστηρίζουν ότι τόσο ο νόμος 4339/2015 όσο και η 4297/1.3.2016 απόφαση του κ. Παππά με την οποία μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της διαγωνιστικής διαδικασίας των αδειών τηλεόρασης στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης παρακάμπτοντας έτσι το κατά το Σύνταγμα αρμόδιο ΕΣΡ, είναι αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), όπως επίσης είναι αντίθετες στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.

Επίσης, υποστηρίζουν ότι ο υπουργός Επικρατείς αναρμοδίως και πρανόμως εξέδωσε τις επίμαχες υπουργικές αποφάσεις, καθώς ο νόμος 4339/2015  προσκρούει στις   επιταγές του άρθρου 15 του Συντάγματος που καθιστά αποκλειστικά αρμόδιο για τη χορήγηση  των  αδειών στα κανάλια  το ΕΣΡ, υποστηρίζουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Όμως, προσθέτουν ότι ο κ. Παππάς παραβιάζει και το άρθρο 14 του Συντάγματος που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης, όπως και την  ΕΣΔΑ.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, αποκλειστικά αρμόδια αρχή για τη χορήγηση των προκηρυσσόμενων αδειών είναι το ΕΣΡ, που παρέχει αυξημένες εγγυήσεις αμεροληψίας και διαφάνειας ως συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης αρχής, υπογραμμίζουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί και «όχι ο υπουργός Επικρατείας, ο οποίος είναι μέλος της Κυβέρνησης και όργανο της κεντρικής διοίκησης του κράτους».
Ποιές αποφάσεις του κ. Παππά ζητούν να ακυρωθούν

Όλοι οι τηλεοπτική σταθμοί (εκτός του Mega Κύπρου) πλέον του ότι ζητούν να ανασταλεί και να  ακυρωθεί ο νόμος 4339/2015, ζητούν να έχουν την ίδια τύχη και οι εξής 5 αποφάσεις:

1.    Του υπουργού Επικρατείας με αριθμό 4297/2016 γι την «μεταβίβαση επιμέρους αρμοδιοτήτων της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψεως εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου στην Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας».

2.      Του υπουργού Επικρατείας με αριθμό 7230/2016   για την «μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψεως εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)».

3.            Του Γενικού Γραμματέα Ενημερώσεως και Επικοινωνίας (Α. Π.7752/8.4.2016) με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σταθμισμένα κριτήρια για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διενέργειας της διαδικασίας αδειοδοτήσεως παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψεως εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου σε εφαρμογή των άρθρων 5 παρ. 6 και 6 παρ. 5 ν. 4339/2015 και με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές.

4.       Των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας με αριθμό 7984/2016   για τον  «καθορισμός τιμής εκκλήσεως για τις δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψεως εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)».

5.       Των υπουργών Εργασίας, Υποδομών και Επικρατείας με αριθμό 7577/2016 για τον καθορισμό  ελάχιστου αριθμού εργαζομένων πλήρους απασχόληση ανά ειδικότητα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψεως εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.

Share.

Comments are closed.