"Συνέταιροι" με το κράτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες

0

Για το κράτος θα πρέπει να δουλεύουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, προκειμένου να είναι συνεπείς προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές επιβάλλονται από το νέο Ασφαλιστικό και φορολογικό, που ψηφίστηκε την περασμένη Κυριακή στη Βουλή.

Όπως προκύπτει από παραδείγματα που έδωσε στη δημοσιότητα το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (OEE), το ποσοστό εισοδήματος που απομένει στον επαγγελματία μετά την αφαίρεση φόρων, εισφορών και τελών φτάνει το 35%, ενώ για μεγάλα εισοδήματα υποχωρεί και κάτω του 25%.

Αν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας αποκτήσει καθαρό κέρδος (προ φόρων) 50.000 ευρώ θα του μείνουν μετά από άμεσους φόρους και εισφορές τα ίδια σχεδόν χρήματα από ότι αν έχει καθαρό κέρδος 70.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό εισόδημα 12.000 ευρώ θα καταβάλλει σε φόρους και εισφορές το ποσό των 7.742 ευρώ και θα του μείνει μόλις το 35% των κερδών του, δηλαδή 4.258 ευρώ.

Ελεύθερος παγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος της τάξης των 70.000 ευρώ έχει φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 53.696 ευρώ, για να του μείνουν τελικά 16.304 ευρώ, δηλαδή το 23% του αρχικού του εισοδήματος.

Αναλυτικά παραδείγματα που έδωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος 12.000,00 ευρώ
Ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (26,95%) 3.234,00 ευρώ
Φόρος εισοδήματος 1.928,52 ευρώ
Προκαταβολή φόρου (100%) 1.928,52 ευρώ
Τέλος επιτηδεύματος 650,00 ευρώ
Εισφορά αλληλεγγύης 0,00 ευρώ
Τελικό εναπομείναν ετήσιο εισόδημα 4.258,96 ευρώ
Ποσοστό εισοδήματος που μένει έναντι αρχικού 35,49%

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος 24.000,00 ευρώ

Ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (26,95%) 6.468,00 ευρώ
Φόρος εισοδήματος 3.857,04 ευρώ
Προκαταβολή φόρου (100%) 3.857,04 ευρώ
Τέλος επιτηδεύματος 650,00 ευρώ
Εισφορά αλληλεγγύης (5%) 121,68 ευρώ
Τελικό εναπομείναν ετήσιο εισόδημα 9.046,24 ευρώ
Ποσοστό εισοδήματος που μένει έναντι αρχικού 37,69%

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3
Οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος 36.000,00 ευρώ

Ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (26,95%) 9.702,00 ευρώ
Φόρος εισοδήματος 6.226,13 ευρώ
Προκαταβολή φόρου (100%) 6.226,13 ευρώ
Τέλος επιτηδεύματος 650,00 ευρώ
Εισφορά αλληλεγγύης 490,83 ευρώ
Τελικό εναπομείναν ετήσιο εισόδημα 12.704,91 ευρώ
Ποσοστό εισοδήματος που μένει έναντι αρχικού 35,29%

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4
Οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος 50.000,00 ευρώ

Ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (26,95%) 13.475,00 ευρώ
Φόρος εισοδήματος 9.713,59 ευρώ
Προκαταβολή φόρου (100%) 9.713,59 ευρώ
Τέλος επιτηδεύματος 650,00 ευρώ
Εισφορά αλληλεγγύης 1.099,99 ευρώ
Τελικό εναπομείναν ετήσιο εισόδημα 15.347,83 ευρώ
Ποσοστό εισοδήματος που μένει έναντι αρχικού 30,70%

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5
Οικονομολόγος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό κέρδος 70.000,00 ευρώ
Ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές (26,95%) 18.865,00 ευρώ
Φόρος εισοδήματος 16.009,64 ευρώ
Προκαταβολή φόρου (100%) 16.009,64 ευρώ
Τέλος επιτηδεύματος 650,00 ευρώ
Εισφορά αλληλεγγύης 2.160,91 ευρώ
Τελικό εναπομείναν ετήσιο εισόδημα 16.304,81 ευρώ
Ποσοστό εισοδήματος που μένει έναντι αρχικού 23,29%

Share.

Comments are closed.