Σύγχυση σε 210.000 συνταξιούχους για τον επανυπολογισμό

0

Η μεγάλη «σφαγή» στις επικουρικές συντάξεις σε σημαντικό αριθμό δικαιούχων που είδαν τον τραπεζικό τους λογαριασμό να πιστώνεται πολύ λιγότερα χρήματα έχει προκαλέσει οργή αλλά και σύγχυση για το ποσό στο οποίο τελικά διαμορφώνονται οι συντάξεις.

Σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό, οι μειώσεις των δύο πρώτων φάσεων επαναπροσδιορισμού των συντάξεων αφορούν τουλάχιστον 210.000 συνταξιούχους που είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω των 1.300 ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί είχαν απώλειες στις επικουρικές τους από 100 ευρώ και πάνω.

Τα αναδρομικά που θα κρατηθούν στις συντάξεις στο τρίτο και τελευταίο πακέτο ανακαθορισμού των συντάξεων θα συμπέσει με την πρώτη δόση περικοπών γεγονός που θα σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα πρέπει να επιστρέψουν τα ποσά που τους δόθηκαν αχρεωστήτως για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο σε τρεις ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο.

Η σύγχυση επιτείνεται καθώς και οι βεβαιώσεις πληρωμών που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ταμείων, που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ δεν αναλύουν το πώς έγινε ο επανυπολογισμός των συντάξεων.

Οπως αναφέρει το Ταμείο σε σχετική ανακοίνωσή του η αντίστοιχη αναπροσαρμογή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου 2016, λόγω της μη ύπαρξης καταστατικής διάταξης που όριζε ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης, έγινε με τη χρήση συντελεστή (ΣΕ) κατά τέως Ταμείο που προήλθε από τη στάθμιση των ετών ασφάλισης, των ασφαλιστέων αποδοχών, των καταβαλλομένων παροχών και των ποσοστών εισφοράς των συνταξιούχων κατηγορίας γήρατος, σύμφωνα με την Υ.Α 25909/470/2016 (ΦΕΚ 1605 Β ́).

Στις επικουρικές συντάξεις που αναπροσαρμόζονται – δηλαδή εκείνες που το νέο καταβαλλόμενο ποσό (Νέα Σύνταξη συν Προσωπική Διαφορά), συνυπολογιζομένων των κρατήσεων της εισφοράς αλληλεγγύης και υγείας, είναι μικρότερο από το αρχικά καταβαλλόμενο ποσό, συνυπολογιζομένων των κρατήσεων της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου και υγείας – η κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου, κατόπιν σχετικής οδηγίας του εποπτεύοντος Υπουργείου, υπολογίζεται στο νέο καταβαλλόμενο ποσό (Νέα Σύνταξη συν Προσωπική Διαφορά). Στις λοιπές επικουρικές συντάξεις η κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου παραμένει ως είχε.

Πάντως η διαδικασία για τα υπόλοιπα Ταμεία, που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ, θα ολοκληρωθεί με την πληρωμή του Οκτωβρίου 2016 ενώ με την ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής για το σύνολο των συντάξεων που χορηγούνται από το ΕΤΕΑ, θα αναρτηθούν αναλυτικά εκκαθαριστικά για την καλύτερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων (με την πληρωμή του Οκτωβρίου ή του Νοεμβρίου 2016).

Share.

Comments are closed.