Τα SOS για να μην... μπλέξετε με τις ενστάσεις στο Κτηματολόγιο

0

Αναλυτικός οδηγός για το κόστος των προσφυγών για την κατοχύρωση ακινήτων - Ποια είναι τα πρόστιμα για τα αδήλωτα ακίνητα - Τι γίνεται με τις δασικές εκτάσεις

Τσουχτερά πρόστιμα, ατελείωτη ταλαιπωρία και γραφειοκρατία συνοδεύουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν ενστάσεις κατά συνοριτών ή του Ελληνικού Δημοσίου.

Εκτιμάται ότι η πρώτη φάση της προανάρτησης των ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα θα ολοκληρωθεί με τουλάχιστον 500.000 ενστάσεις, ανοίγοντας έναν φαύλο κύκλο ταλαιπωρίας των εμπλεκομένων με την ελληνική γραφειοκρατία που αναμένεται να διευρυνθεί όταν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της κτηματογράφησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι για τους ιδιοκτήτες που έρχονται αντιμέτωποι με διεκδικήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς θα πρέπει να πληρώσουν πολιτικούς μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και φυσικά να καταβάλουν και το αντίστοιχο αντίτιμο στα δημόσια ταμεία.

Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω οικονομικής αδυναμίας ή υψηλού κόστους, οι ιδιοκτήτες προτιμούν να αφήσουν τα ακίνητα στην... τύχη τους, γεγονός που σημαίνει ότι μετά την παρέλευση της δεκαετίας, αυτά θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και πιο συγκεκριμένα, στα χέρια των δανειστών!

Χαμός με τις ενστάσεις

Χρυσές δουλειές κάνουν τα φωτοτυπάδικα αλλά και οι εταιρείες ταχυμεταφορών από τον όγκο των εγγράφων που διακινούνται σε ολόκληρη την επικράτεια λόγω ενστάσεων, που έχουν καταθέσει οι ιδιοκτήτες των ακινήτων κυρίως προς άλλους ιδιοκτήτες όμορων περιουσιών.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." αποστέλλει φάκελο σε όσους δικαιούχους έχουν υποβάλει ένσταση, όπου επιβεβαιώνεται η καταχώρησή της. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης διόρθωσης ή ένστασης από την

Επιτροπή είναι η κοινοποίησή της από τον ενιστάμενο στα πρόσωπα των οποίων τα δικαιώματα ή ακίνητα επηρεάζονται. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κοινοποιήσει άμεσα φωτοαντίγραφο της ένστασης σε όλους τους επηρεαζόμενους που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα. Μια τέτοια διαδικασία ενέχει πρόσθετα έξοδα σε περιπτώσεις αρκετών ιδιοκτησιών, λόγω φωτοτυπιών και ταχυδρομικών τελών.

Αν δεν γίνει αυτή η κοινοποίηση, η ένστασή του δεν θα συζητηθεί από την επιτροπή.
Η κοινοποίηση στους ιδιοκτήτες όμορων ακινήτων γίνεται με επίδοση μέσω δικαστικού επιμελητή ή με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου.

Η κοινοποίηση δεν είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που ο θιγόμενος έχει υποβάλει στο Κτηματολόγιο υπεύθυνη δήλωση, όπου αναφέρει ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο της ένστασης. Επιπλέον, δεν υπάρχει προθεσμία για την κοινοποίηση, αρκεί αυτή να έχει πραγματοποιηθεί έως τη συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής και να υπάρχει το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.

Αν κάποιος έχει καταθέσει ένσταση και δεν του έχει κοινοποιηθεί ο τόπος και ο χρόνος εκδίκασης, τότε οφείλει να ενημερωθεί από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, καθώς και από τον επίσημο ιστότοπο της Κτηματολόγιο ΑΕ. www.ktimatologio.gr στον κόμβο "ηλεκτρονικές υπηρεσίες".

Τα "ψιλά γράμματα"

Τα πινάκια των αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων τοιχοκολλούνται στον χώρο συνεδρίασης κάθε Επιτροπής και στο δημοτικό κατάστημα της υπό κτηματογράφηση περιοχής.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός και να ενημερώνεται για την εκδίκαση των ενστάσεων. Εδώ τα πράγματα γίνονται πολύ... επικίνδυνα για όσους κατοικούν στα αστικά κέντρα και κατέχουν ιδιοκτησία σε περιοχές της επαρχίας, όπου δεν έχουν άμεση επαφή. Μάλιστα, αν για κάποιο λόγο χαθεί η εκδίκαση της ένστασης, τότε ο ενιστάμενος δεν μπορεί να ζητήσει άλλη ημερομηνία συζήτησης!

Αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο το αρμόδιο υπουργείο πρέπει να επιλύσει, γιατί αν κάποιος κατοικεί στην Αθήνα και ανακοινωθεί το όνομά του σε πίνακα ενστάσεων για ακίνητο που βρίσκεται παραδείγματος χάρη στην Καρδίτσα, τότε πρέπει να ενημερωθεί από συγγενείς ή γνωστούς!

Επιπλέον, είναι ατελείωτη η ταλαιπωρία ιδιοκτητών της επαρχίας, οι οποίοι μετακινούνται δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, προκειμένου να μεταβούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, για να είναι παρόντες την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσής τους.

Εκδίκαση ενστάσεων

Η εκδίκαση της ένστασης γίνεται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο νομικούς και από έναν τοπογράφο - μηχανικό, ενώ ο ενιστάμενος μπορεί να παρασταθεί αυτοπροσώπως, είτε διά πληρεξουσίου δικηγόρου, ενώ επιτρέπεται και η συµµετοχή τεχνικών συµβούλων.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία αποδεικνύει ότι η παρουσία δικηγόρου εξασφαλίζει την κατά το καλύτερο δυνατόν υποστήριξη των δικαιωμάτων των θιγομένων ιδιοκτητών, κάτι που φυσικά έχει και το ανάλογο κόστος.

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται για την εκάστοτε ένσταση, η οποία είναι, είτε θετική, είτε αρνητική, αναφέροντας και τους σχετικούς λόγους. Αν η εισήγηση είναι αρνητική, ο ενιστάμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτής και έχει προθεσμία έως δύο εβδομάδες, ώστε να υποβάλει υπόμνημα με συμπληρωματικά έγγραφα προς τεκμηρίωση του αιτήματός του και υποστήριξη της ιδιοκτησίας του.

Ο ενιστάμενος μπορεί να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τοπογραφικά διαγράµµατα που αποδεικνύουν το έννοµο συµφέρον του και υποστηρίζουν το δικαίωμά του, καθώς και οτιδήποτε άλλο προκύψει με βάση και την εισήγηση της Επιτροπής. Στην περίπτωση που κάποιος δεν παραστεί, δεν χάνει το ακίνητο, αλλά θα πρέπει να ταλαιπωρηθεί και να καταβάλει υψηλότερο κόστος, όταν θα επιστρέψει στο γραφείο Κτηματογράφησης, το οποίο μετατρέπεται σε Υποθηκοφυλακείο.

Οι ενστάσεις είναι τριών ειδών και αφορούν τις εξής περιπτώσεις:

1. Πρόδηλο σφάλμα, δηλαδή λανθασµένη αντιγραφή των στοιχείων του δικαιούχου, του είδους του καταχωρηθέντος δικαιώµατος και της αναγραφής του τίτλου κτήσης.

2. Διορθώσεις γεωµετρικών στοιχείων, δηλαδή της θέσης, του σχήµατος, των ορίων και του εµβαδού του ακινήτου.

3. Αιτήσεις αλλαγής δικαιούχου (εκτοπισµός).
Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε είδος ένστασης έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και απαιτεί την συνυποβολή των εκάστοτε δικαιολογητικών για την υποστήριξή της ενώπιον της Επιτροπής.

Τι ισχύει για τις κληρονομιές

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως οι κληρονομιές, πρέπει να κατατεθεί η πράξη αποδοχής ή το κληρονομητήριο ή η διαθήκη. Απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο τίτλος του κληρονομούμενου, η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, το πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και το πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Όταν υπάρχει κληρονομιά χωρίς διαθήκη, τότε υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονομούμενου, (εφόσον υπάρχει), η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, το πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και το αντίστοιχο πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Πώς θα γίνετε ιδιοκτήτης με "έκτακτη χρησικτησία"

Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα με "έκτακτη χρησικτησία", θα πρέπει να καταθέσει, είτε σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση, (εφόσον υπάρχει), είτε θα πρέπει να υποβάλει ένα ολόκληρο "χαρτοβασίλειο" εγγράφων.

Μέσα από αυτήν τη διαδικασία και σε συνδυασμό, πρέπει να αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου, με την κατάθεση αποδείξεων λογαριασμών ρεύματος, τηλεφώνου και ύδρευσης.

Επιπλέον, για τις αγροτικές εκτάσεις μπορούν να κατατεθούν μισθωτήρια συμβόλαια, αγροτικές επιδοτήσεις, συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συμβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, δηλώσεις Ε9, ένορκες βεβαιώσεις, και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Επίσης, είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος.

Ποια είναι τα πρόστιμα για μη δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο

1. Αστικές περιοχές

- €70 για αδόμητα γεωτεμάχια μικρότερα των 400 τ.μ.

- €120 για αδόμητα γεωτεμάχια άνω των 400 τ.μ.

- €150 για γεωτεμάχιο με κτίσμα μικρότερο των 200 τ.μ.

- €250 για γεωτεμάχιο με κτίσμα μεγαλύτερο των 200 τ.μ.

- €50 για βοηθητικούς χώρους (π.χ. αποθήκες, πάρκινγκ)

2. Αγροτικές περιοχές

- €70 για αδόμητα γεωτεμάχια μικρότερα των 4.000 τ.μ.

- €100 για αδόμητα γεωτεμάχια άνω των 4.000 τ.μ.

- €200 για γεωτεμάχιο με κτίσμα σε έκταση μικρότερη των 4.000 τ.μ.

3. Επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος 70 €

Τι πρέπει να ξέρετε για τους δασικούς χάρτες

Εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες έχουν προσφύγει κατά των αρχικών αναρτήσεων για τους δασικούς χάρτες, ενώ εκτιμάται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί πανελλαδικά μέσα στο 2021.

Προκειμένου να υποβάλει κάποιος αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, να συμπληρώσει τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ΄87) και να πληρώσει το ειδικό τέλος αντίρρησης (δες σχετικόν πίνακα).

Με την οριστική υποβολή της αντίρρησης εκδίδεται το σχετικό αποδεικτικό και στη συνέχεια ο θιγόμενος πρέπει να υποβάλει ταχυδρομικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα σε έντυπη μορφή στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο θιγόμενος είναι τα εξής:

1. Υπογεγραμμένο αντίγραφο της αντίρρησης με αριθμό πρωτοκόλλου.

2. Πλήρη στοιχεία που να αποδεικνύουν τα εμπράγματα

δικαιώματα όπως: πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, οίκηση, δουλεία, ξύλευση, βοσκή κλπ. ή ενοχικά δικαιώματα όπως μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης - δωρεάς ακινήτου κ.α.

Για όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια, πράξεις τακτοποίησης, αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κλπ.

Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.

3. Αντίγραφο του εντύπου της δήλωσης ακινήτων Ε9.

4. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.

5. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

6. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.

Η κατάθεση αντίρρησης από τρίτο πρόσωπο απαιτεί εξουσιοδότηση από τον άμεσα εμπλεκόμενο, η οποία συνοδεύεται από το γνήσιο της υπογραφής. Οι

αντιρρήσεις μπορεί να συνοδεύονται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για τον δασικό και χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της αμφισβητούμενης έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.).

Επίσης, στον φάκελο ταχυδρομικής αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν. Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται ταλαιπωρία, γραφειοκρατία και οικονομικό κόστος.

Πόσο κοστίζει το τέλος... αντίρρησης για τους δασικούς χάρτες

- €10 για έκταση έως 100 τ.μ.

- €40 για έκταση έως 1.000 τ.μ.

- €90 για έκταση 1 - 5 στρέμματα

- €180 για έκταση 5 - 10 στρέμματα

- €350 για έκταση 10 - 20 στρέμματα

- €700 για έκταση 20 - 100 στρέμματα

- €1.400 για έκταση 100 - 300 στρέμματα

- €3.300 για έκταση πάνω από 300 στρέμματα

Share.

Comments are closed.