Τελικά οι μέτοχοι ΑΕ δε φέρουν ευθύνη για οφειλές στα ταμεία

0

Η κυβέρνηση χθες πήρε πίσω ρύθμιση που η ίδια είχε φέρει πριν από ένα χρόνο, καθώς ήταν ανεφάρμοστη νομικά.

Το άρθρο 28 του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή “έκρυβε” μία ενδιαφέρουσα αλλαγή: Καταργήθηκε η παράγραφος 2 του νόμου 4321 του 2015 για την προσωπική ευθύνη των μετόχων κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Δηλαδή όσοι κατέχουν ποσοστό 10% και πάνω σε ΑΕ και πάνω δεν θεωρούνται προσωπικά υπεύθυνοι για “φέσια” προς τα ασφαλιστικά ταμεία κατά το χρόνο διάλυσης.

Η καταργηθείσα παράγραφος ανέφερε ειδικότερα:

“Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι, κατά το χρόνο διάλυσης αυτών, μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, προσθετών τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. Επίσης και κάθε πρόσωπο που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, προσθετών τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που δημιουργήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε..”

Τι σημαίνει όμως αυτό; ‘Οπως εξήγησε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης χθες στη Βουλή, η συγκεκριμένη διάταξη καταργήθηκε καθώς δεν υπήρχε στην πραγματικότητα η δυνατότητα εφαρμογής της.

Και αυτό καθώς η ρύθμιση που είχε φέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι το Μάρτιο σε μία πιο… “επαναστατική” περίοδο, διαπιστώθηκε τώρα, στην εποχή πλέον του ρεαλισμού, πως δεν ήταν δυνατό να εφαρμοστεί καθώς θα έγειρε ζητήματα αντισυνταγματικότητας, δεδομένου ότι το νομικό πλαίσιο για τις ΑΕ είναι σαφές- εξ ου και ονομάζονται Ανώνυμες Εταιρείες.

Το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου, που κατήργησε την ανεφάρμοστη ρύθμιση, επικρότησε μάλιστα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νίκος Δένδιας.

Σημειωτέον πάντως ότι η καταργηθείσα ρύθμιση δεν αφορούσε ούτως ή άλλως τις εισηγμένες εταιρείες, αλλά το νομικό ζήτημα για τις ΑΕ παρέμενε, με αποτέλεσμα και να εκινείτο το δημόσιο κατά μετόχων εταιρειών- οφειλετών, να θεωρείτο βέβαιη η αρνητική δικαστική απόφαση.

Το ζήτημα όμως επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις “ΑΕ” που χρησιμοποιούνται ως νομικά ενδύματα προσωπικών εταιρειών “μπαταχτσήδων”, οι οποίοι με πρόσχημα την κρίση “φεσώνουν” ταμεία, αλλά και εργαζόμενους.

Share.

Comments are closed.