Την εξαγορά της Stoiximan ολοκλήρωσε ο ΟΠΑΠ

0

Την ηγετική θέση του στη διαδικτυακή αγορά τυχερών παιγνίων διασφαλίζει ο όμιλος τυχερών παιγνίων ΟΠΑΠ ύστερα και από την τυπική ολοκλήρωση, μέσω της θυγατρικής εταιρείας του, OPAP Investment Ltd, της απόκτησης του 51% του ομίλου Stoiximan. Η συναλλαγή, που πραγματοποιείται έναντι συνολικού καθαρού τιμήματος 90,2 εκατ. ευρώ, πλέον αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθεσίμων ποσού 3 εκατ. ευρώ, οδηγεί στη συμμετοχή του ΟΠΑΠ με 69% στον όμιλο Stoiximan (SMGC) που έχει δραστηριότητες σε Ελλάδα και Κύπρο. Οπως και στον έλεγχο του 36,75% στην επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου Stoiximan εκτός Ελλάδος και Κύπρου, η οποία διεξάγεται υπό την επωνυμία Betano.

Η θυγατρική του ομίλου ΟΠΑΠ θα καταβάλει για τα έτη 2020 και 2021 ποσοστό επί των μελλοντικών κερδών (earnouts), υπό τον όρο επίτευξης των κριτηρίων απόδοσης που έχουν οριστεί για τη SMGC. Επιπλέον, θα προβεί στην απόκτηση πρόσθετου έμμεσου μεριδίου 15,48% στον όμιλο Stoiximan έναντι 43,2 εκατ. ευρώ πλέον αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθέσιμων (και earnouts για τα έτη 2020 και 2021), η οποία θα οδηγήσει σε συνολική συμμετοχή 84,49% στη SMGC. Θα προχωρήσει και στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου επί της SMGC έναντι ανταλλάγματος 30 εκατ. ευρώ, αφότου ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές ανταγωνισμού, ενώ επιδιώκεται η SMGC να λειτουργεί υπό την επωνυμία «Stoiximan» μέσω ξεχωριστού νομικού προσώπου. Πρόκειται δηλαδή το 100% της Stoiximan να περιέλθει στον έλεγχο του ΟΠΑΠ, με το συνολικό καθαρό αντάλλαγμα που έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί για όλες τις συναλλαγές, εντός του έτους 2020, να ανέρχεται σε 163,4 εκατ. ευρώ.

Με την κίνηση αυτή ο ΟΠΑΠ αποκτά το προβάδισμα, δεδομένου ότι η Stoiximan κατέχει κυρίαρχη θέση στη διαδικτυακή αγορά τυχερών παιγνίων σε Ελλάδα και Κύπρο. Αυτό σε μια συγκυρία κατά την οποία ο κλάδος των online τυχερών παιχνιδιών αποκτά συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ τις περασμένες ημέρες δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, μεταξύ άλλων, για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου και για τον κανονισμό παιγνίων περί εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων.

Οπως έχει αναφέρει ο κ. Σταϊκούρας, η κυβέρνηση νομοθέτησε τον Οκτώβριο του 2019 τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός, μέσω κανονιστικών διατάξεων, του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου, η αύξηση των εσόδων του Δημοσίου, η προσέλκυση επενδύσεων, η διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και η ασφαλής συμμετοχή των παικτών.

Share.

Comments are closed.