Τι σημαίνει ομάδα, ποια τα χαρακτηριστικά της

0

Η ομάδα είναι ένας μικρός αριθμός ατόμων με συμπληρωματικές δεξιότητες, που έχουνε δεσμευθεί σε έναν κοινό σκοπό, στην επίτευξη στόχων και σε μια κοινή προσέγγιση και για τον οποίο σκοπό είναι αμοιβαία υπόλογοι.

Της Τόνιας Τσιρογιάννη*

Όσο πιο μικρή είναι μια ομάδα, τόσο πιο εμφανή γίνονται τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της, δηλαδή οι δεξιότητες που προσδίδουν αξία στην ομάδα και την κάνουν αποδοτική, οι δεσμεύσεις σε έναν κοινό σκοπό, γεγονός που δίνει έμφαση στην απαιτούμενη αίσθηση κοινής ευθύνης. Χωρίς κοινό σκοπό θα επικρατήσουν οι ατομικές προτεραιότητες εις βάρος της συνεργασίας.

· Η δέσμευση στη στοχευμένη δράση είναι αναγκαία συνθήκη που εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

· Η δέσμευση στην κοινή προσέγγιση, ως προς τον τρόπο που η ομάδα διαχειρίζεται ό,τι έχει να κάνει, ενώ εδώ είναι που προκύπτουν συχνά συγκρούσεις ως προς τη μέθοδο ή τη διαδικασία κατά την οποία τα μέλη τηρούν τα πράγματα όπως πιστεύουν.

· Η αμοιβαία αίσθηση ευθύνης που είναι στον αντίποδα της κοινής δέσμευσης. Η ομάδα χρειάζεται να έχει μοιρασμένες ευθύνες και επίσης λογοδοσία.

Οι παράγοντες επιτυχίας μιας ομάδας είναι η ποικιλομορφία, όσο μεγαλύτερη τόσο καλύτερα, οι συγκρούσεις, ως προς τις ιδέες και τις προσεγγίσεις, και η επικοινωνία, δομημένη με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.

Τα στάδια ανάπτυξης μίας ομάδας είναι τέσσερα, μέσα από τα οποία περνάνε όλες οι ομάδες.

1. Πρώτο είναι ο σχηματισμός, όπου έχουμε την επιλογή των μελών, τον καθορισμό της επικοινωνίας, τη στοχοθεσία, τους ρόλους και τους κανόνες.

2. Στη συνέχεια έρχονται οι αναταράξεις, εκεί όπου ο καθένας ψάχνει τη θέση του, ενώ αυτή η περίοδος προσαρμογής ενέχει πιθανές εκρήξεις. Εδώ είναι που χρειάζεται να ενθαρρύνουμε το κλίμα αποδοχής και τις ανοιχτές συζητήσεις.

3. Η διαμόρφωση: Εδώ οι ρόλοι πλέον ξεκαθαρίζονται, η καθημερινότητα δομείται και οικοδομείται εμπιστοσύνη, αλληλεγγύη, αισιοδοξία, επιβράβευση.

4. Το τελευταίο στάδιο είναι η επίδοση. Εδώ η ομάδα ξεκαθαρίζει τη στρατηγική της. Αναπτύσσονται θετικές συμπεριφορές και δεξιότητες. Εδώ η ομάδα έχει την ικανότητα να αυτορυθμίζεται και να επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν.

Μία ομάδα είναι σπουδαία όταν υπάρχει αμοιβαία υποστήριξη, αίσθημα ευθύνης, εμπιστοσύνη, σεβασμός και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Η δική σου ομάδα σε τι στάδιο είναι;

Όλα τα παραπάνω στοιχεία επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά, ανάλογα με τις συνθήκες. Η επιλογή δική σου!

* Σύμβουλος & Business Coach ΜμΕ/Startups

+302114094901
www.stellarlight.gr 

Share.

Comments are closed.