Τοπογράφο αναζητά η ΔΕΗ

0

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών της Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΥΗΠ)/ ΚΕΨΕ (Κλιυάκιο Επίβλεψπο Κατασκευπα Έργων) Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, που εδοεύει στο Νομό Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Ανακοίνωση

Share.

Comments are closed.