Το Δημόσιο «φεσώνει» το Δημόσιο: Ποιες εταιρείες αφορά

0

Στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ανήλθαν στο ποσό των 90,58 δισ. ευρώ στις αρχές Αυγούστου, δηλαδή σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα από αυτά που είχαν διαμορφωθεί στο τέλος Ιουλίου (90,428 δισ. ευρώ), έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι μέσα σε 30 ημέρες, στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου 2016, τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο αυξήθηκαν κατά 924.747.249 ευρώ από 89.660.758.548 ευρώ σε 90.585.505.797 ευρώ!

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Οικονομικών. η σημαντική αυτή αύξηση των ληξιπρόθεσμων προς το Δημόσιο εντός του Ιουλίου οφείλεται στη βεβαίωση οφειλών προς το Δημόσιο τεσσάρων μεγάλων εταιρειών στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο (σιδηροδρομικές μεταφορές, παραγωγή όπλων), συνολικού ύψους 390.826.103 ευρώ.

Δηλαδή περίπου το 42,26% της αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο προέρχεται από τη μη πληρωμή φορολογικών χρεών από τέσσερις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς!

Βάσει εξάλλου των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του ο Ελεύθερος Τύπος οι εισπράξεις ΦΠΑ που πραγματοποίησαν τον Ιούλιο οι 118 ΔΟΥ της χώρας και τα δύο Ελεγκτικά Κέντρα υπερέβησαν το στόχο που είχε τεθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 79,6 εκατ. ευρώ ή κατά 7,7%.

Share.

Comments are closed.