1.640 μόνιμοι υπάλληλοι σε ΕΛΤΑ, Υπηρεσία Ασύλου, Υγεία και εφορίες

0

Προσκλητήριο διορισμού σε 1.640 μόνιμες θέσεις του Δημοσίου απευθύνει το ΑΣΕΠ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για δύο προκηρύξεις που αφορούν την πρόσληψη 460 υπαλλήλων, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται άλλες δύο για 1.180 μονίμους.
Συγκεκριμένα:
• 257 θέσεις σε νοσοκομεία, ΕΚΑΒ και φορείς του υπ. Υγείας. Αιτήσεις έως τις 13 Ιουνίου.
• 203 προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασύλου. Αιτήσεις έως τις 30 Ιουνίου.
• 510 στα ΕΛΤΑ. Προκήρυξη θέσεων εντός του Ιουλίου.
• 670 μόνιμοι σε εφορίες και τελωνεία. Ο διαγωνισμός αναμένεται τον Ιούλιο.
Οι διαδικασίες πρόσληψης θα γίνουν αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ.

1. Υπηρεσίες Ασύλου: 203 θέσεις

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:
ΠΕ Διοικητικού 132,
ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ 1,
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 12,
ΤΕ Πληροφορικής 2,
ΔΕ Διοικητικού 56.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Διοικητικού - Λογιστικού πρέπει να έχουν το αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα, γνώση χειρισμού Η/Υ στο βασικό επίπεδο και μεταπτυχιακό για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ. Η εμπειρία δίνει πρόσθετα κρίσιμα μόρια και κάνει τη διαφορά μεταξύ των υποψηφίων. Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο μέτριο, πολύ καλό ή άριστο.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού πρέπει να έχουν δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις σε Αθήνα, Ρόδο, Ξάνθη, Πειραιά, Σάμο, Χίο, Λέσβο, Κω, Κόρινθο, Κάλυμνο, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Έβρο.

2. Υπουργείο Υγείας: 257 προσλήψεις
Σύμφωνα με το κείμενο της προκήρυξης, θα προσληφθούν 54 υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκ- παίδευσης στις ειδικότητες: Διοικητικού - Οικονομικού, Ειδικών Παιδαγωγών, Επιστήμης Υπολογιστών, Κοστολόγων, Κτηνιάτρων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, Μηχανολόγων Μη- χανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Νοσηλευτικής, Οικονομικού, Πληροφορικής, Στατιστικής και Τεχνικών Ασφαλείας. Στην κατηγορία της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα διατεθούν 59 θέσεις, που ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:
Διοίκησης και Οικονομίας, Διοίκησης Μονάδων Υγείας,
Διοικητικού - Λογιστικού,
Λογιστικής, Μαιευτικής,
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
Μηχανολόγων Μηχανικών,
Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων,
Νοσηλευτικής και Πληροφορικής.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (144 θέσεις) ζητούνται οι ειδικότητες:
Διοικητικών Γραμματέων, Μαγείρων, Οδηγών, Τεχνικών, Πληροφορικής, Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, Προσωπικού Η/Υ, Τεχνικών Αμαξωμάτων, Ηλεκτρολόγων Οχημάτων, Ηλεκτροτεχνιτών, Θερμαστών, Κλιβανιστών-Απολυμαντών, Μηχανικών Αυτοκινήτων, Υδραυλικών, Θερμοϋδραυλικών, Ψυκτικών και Τηλεφωνητών.
Οι 257 θέσεις κατανέμονται σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της Περιφέρειας, της Αττικής, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και στο ΕΚΑΒ.

3. ΕΛΤΑ: 510 υπάλληλοι
Με 510 μόνιμους υπαλλήλους ενισχύονται τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θέσεις θα εγκριθούν μέσα στον Ιούλιο.
Συγκεκριμένα, και βάσει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, τα ΕΛΤΑ θα καλύψουν πάγιες ανάγκες τους με 510 μονίμους, εκ των οποίων 220 θα είναι διανομείς (ταχυδρόμοι) και 215 υπάλληλοι Εσωτερικής Εκμετάλλευσης. Παράλληλα, οι προσλήψεις θα αφορούν σε μικρότερο αριθμό και τις ειδικότητες Διοικητικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, Οδηγών και Διαμετακομιστών.

4. Εφορίες - τελωνεία: 670 μόνιμοι
Με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 κινούνται οι διαδικασίες πρόσληψης 670 μόνιμων υπαλλήλων των Κλάδων Εφοριακών και Τελωνειακών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ο διαγωνισμός θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα, ενώ ο διορισμός των επιτυχόντων θα γίνει εντός του 2018. Παράλληλα, η προκήρυξη του ΑΣΕΠ από τις 670 θέσεις θα προβλέπει την κάλυψη μόνιμων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που πρόκειται να καλυφθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998. Ο αριθμός από τις ειδικές αυτές κατηγορίες θα ανέρχεται σε 15.
Ήδη, ο ΟΑΕΔ έχει κατανείμει αυτές τις θέσεις ανά ειδικότητα, δείγμα ότι η διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι «προ των πυλών».

Share.

Comments are closed.