10 προσλήψεις στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

0

Ο Δήμαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων ανακοινωνει την πρόσληψη δέκα [10] ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες από τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως κατωτέρω:

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [για τη Δημοτική Ενότητα Σκιλλούντος]
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [για τη Δημοτική Ενότητα Αλιφείρας]
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [για τη Δημοτική Ενότητα Ανδριτσαίνης]
ΥΕ Βοηθών Υδραυλικού
ΥΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Ηλείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την επομένη της ανάρτηση της παρούσας στο χώρο Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Share.

Comments are closed.