100 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

0

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα στη ΔΕΗ.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 100 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

 1. Την πρόσληψη 11 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, η ΔΕΗ Μεγαλόπολης.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (2 θέσεις)
 • ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός (1 θέση)
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1 θέση)
 • ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός (1 θέση)
 • ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής (1 θέση)
 • ΔΕ Φύλακες (2 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός – Χειριστής (1 θέση)
 • ΥΕ Τραπεζοκόμος (1 θέση)
 • ΥΕ Καθαρίστρια (1 θέση)

2) Την πρόσληψη 89 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, η ΔΕΗ σε δήμους της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί (50 θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών (32 θέσεις)
 • ΤΕ Μηχανικός ειδικότητας Μηχανολόγος (3 θέσεις)
 • ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (2 θέση)
 • ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου (Λογιστικού) (2 θέση)
 • ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής (1 θέση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 13 Αυγούστου 2020.

Share.

Comments are closed.