101 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

0

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικούαριθμού εκατόν ενός (101) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Πελατών και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης που εδρεύουν στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τις Υπηρεσιακές Μονάδες και τα Καταστήματα Πωλήσεων ανά την Επικράτεια του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Αίγινας ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 2
Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 2
Κατάστημα Πωλήσεων Άμφισσας ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Βέροιας ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Γ ιαννιτσών ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Γ ιαννιτσών ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Γ ρεβενών ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Έδεσσας ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Έδεσσας ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Ιεράπετρας ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 2
Κατάστημα Πωλήσεων Κατερίνης ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 2
Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλονιάς ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 2
Κατάστημα Πωλήσεων Κιλκίς ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Κιλκίς ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Κω ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Λαμίας ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 2
Κατάστημα Πωλήσεων Λειβαδιάς ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Λίμνης ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Μοιρών ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Μολάων ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Μυκόνου ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Ορεστιάδας ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 2
Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Σερρών ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Σκύρου ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Σπάρτης ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Κατάστημα Πωλήσεων Χίου ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1
Καταστήματα Πωλήσεων Ν. Θεσσαλονίκης ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 4
Καταστήματα Πωλήσεων Ν. Θεσσαλονίκης ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 6
Υπηρεσιακές Μονάδες & Καταστήματα Πωλήσεων Ν. Αττικής ΠΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού) 23
Υπηρεσιακές Μονάδες & Καταστήματα Πωλήσεων Ν. Αττικής ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 11

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ ΣΟΧ και να την υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση cvsales@dei.com.gr Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση cvsales@dei.com.gr  από 16.06.2020 έως και 25.06.2020.

Share.

Comments are closed.