12 προσλήψεις στον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων

0

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες διαφόρων ειδικοτήτων όπως αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Α προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες των τμημάτων Στήριξης Ευπαθών Ομάδων και Προστασίας Τρίτης Ηλικίας για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19.

  • 1 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
  • 5 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
  • 3 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
  • 3 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail : kodip.do@gmail.com και χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα κατά το διάστημα : από την Τρίτη 7/04/2020 – ώρα 7.00 πμ έως την Πέμπτη 9/04/2020 – ώρα 10.00 πμ Αιτήσεις πριν από την Τρίτη 7/04/2020 – ώρα 7.00 πμ και μετά την Πέμπτη 9/04/2020 – ώρα 10.00 πμ θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. Αυτό θα προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα αναφοράς αποστολής των, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Share.

Comments are closed.