123 φοροαπαλλαγές στο «στόχαστρο» του ΔΝΤ

0

«Καταργήστε τις φοροαπαλλαγές για να μειωθούν οι συντελεστές φορολόγησης». Το μήνυμα αυτό έστειλε με ξεκάθαρο τρόπο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο προκαταρκτικό πόρισμα που παρουσίασε για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Θέση του ΔΝΤ είναι πως η πρόσφατη μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος, αλλά και αυτές που προηγήθηκαν, δεν έχουν αντιμετωπίσει τις πολύ «γενναιόδωρες» φορολογικές απαλλαγές στην Ελλάδα, οι οποίες επιτρέπουν πάνω από τους μισούς μισθωτούς να εξαιρούνται από τη φορολογία του εισοδήματος (σε σύγκριση με το 8% στην Ευρωζώνη).

Κατά το ΔΝΤ οι ελληνικές Αρχές πρέπει να μειώσουν τους φορολογικούς συντελεστές (και τους συντελεστές των ασφαλιστικών εισφορών), μειώνοντας παράλληλα τις απαλλαγές στη φορολογία του εισοδήματος και εξαλείφοντας τις υπόλοιπες φορολογικές απαλλαγές που ωφελούν τους πλουσίους. Αυτή η πολιτική, σύμφωνα με το ΔΝΤ, μπορεί να έχει σαν τελικό αποτέλεσμα την πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Συνολικά σήμερα υφίστανται 123 φοροαπαλλαγές που σχετίζονται με το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Εξ αυτών οι 9 αφορούν σε εκπτώσεις δαπανών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι 15 απαλλαγές στο εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία), 4 σε μειώσεις στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, 20 αφορούν απαλλαγές στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 21 απαλλαγές αφορούν στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, 14 αφορούν διάφορες σε διάφορες απαλλαγές, 12 σχετίζονται με μειώσεις φόρου στα νοικοκυριά, 1 απαλλαγή σχετίζεται με μειωμένους συντελεστές φορολογίας, 4 με παρακράτηση φόρου και εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης , ενώ 23 απαλλαγές σχετίζονται με τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία οι ειδικές περιπτώσεις μειώσεων του φόρου εισοδήματος που έχουν διατηρηθεί για τα νοικοκυριά, κοστίζουν ετησίως στον προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ περίπου.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που προβλέπουν εκπτώσεις από τον φόρο εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων ορισμένων πολύ μικρών ποσοστών από τις δαπάνες τους για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, για δωρεές και χορηγίες, καθώς επίσης και εκπτώσεις φόρου εισοδήματος λόγω αναπηρίας, ειδική φορολόγηση ναυτικών, κ.α..
Share.

Comments are closed.