13 Προσλήψεις στην Ικαρία

0

Την πρόσληψη 13 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Ικαρίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων1

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων1

ΥΕ Εργατών Απορριμματοφόρων4

ΥΕ Επιστάτης καθαριότητας4

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB)1

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών1

ΥΕ Βοηθών Υδραυλικών1

Share.

Comments are closed.