14 προσλήψεις στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

0

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 45/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:66ΚΛΟΛΣΓ-7ΘΖ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της (Δημοτικό Κολυμβητήριο) για την εξής κατά αριθμό ατόμων:

5  ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

2  ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ

2  ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ (πισίνας)

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

4 ΥΕ ΚΑΡΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, τηλέφωνο: 23330 53441-42.

Share.

Comments are closed.