15 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λευκάδας

0

O Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα πέντε (15) υπαλλήλων και πιο συγκεκριμένα, δέκα (10) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, τεσσάρων (4) ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρων και ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σάρωθρο), με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας, Ελλομένου, Απολλώνιων, Σφακιωτών, Καρυάς και Καλάμου στον τομέα καθαριότητας, λόγω της αυξημένης κίνησης της θερινής περιόδου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων (05) ημερών, από 20/06/2019 έως και 26/06/2019, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Αθ. Κατωπόδη, 31 100 Λευκάδα), απευθύνοντας την, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Βασιλικής Φερεντίνου (τηλ επικοινωνίας 2645360613 – 570).

Share.

Comments are closed.