15 θέσεις μουσικών στο ΝΠΔΔ Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

0

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση συνολικά δεκαπέντε (15) μουσικών για την κάλυψη των αναγκών του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου «Αριστοτέλης» του Δήμου Πολυγύρου (δημοτικό
ωδείο) που εδρεύει στον Πολύγυρο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nomikopoligirou@gmail.com, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Μορφωτικό Πολιτιστικό Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», Πολυτεχνείου 50 (παλαιό Δικαστικό Μέγαρο), Τ.Κ. 63 100, Πολύγυρος Ν. Χαλκιδικής, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, υπόψη κ. Ελένης Γερογιάννη (τηλ. επικοινωνίας 23713 50731).

Share.

Comments are closed.