19 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κέρκυρας

0

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (02) μηνών (Ιούλιο και Αύγουστο) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά στη λειτουργία του προγράμματος των Δημοτικών Κατασκηνώσεων και Δημιουργικής Απασχόλησης στη νησίδα ΒΙΔΟ του Δήμου Κέρκυρας και συγκεκριμένα των εξής, ανά κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητας, ατόμων:
• Τρεις (03) Νοσηλευτές (ΤΕ Νοσηλευτών & ελλείψει αυτών ΔΕ Νοσηλευτών),
• Δύο (02) Γυμναστές (ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού),
• Ένας (01) /μία ναυαγοσώστης/στρια (ΠΕ & ελλείψει ΤΕ & ελλείψει αυτών ΔΕ),
• Δύο (02) Αισθητικής Αγωγής (ΠΕ Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών),
• Δύο (02) Μάγειρες (ΔΕ Μαγείρων & ελλείψει ΥΕ),
• Δύο (02) Βοηθοί Μαγείρων (ΥΕ Βοηθών Μαγείρων),
• Τρείς (03) Φύλακες (ΥΕ Φυλάκων),
• Τρείς (03) Εργάτες / τριες Καθαριότητας (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, Μαράσλειο Μέγαρο (1ος όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α εντός προθεσμίας πέντε (05) εργασίμων ημερών και ειδικότερα από Παρασκευή 24/6/2016 έως και Πέμπτη 30/6/2016. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2661362774 – 775

Ολόκληρη η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.