2 θέσεις συμβασιούχων στο Δήμο Αγκιστρίου

0

Ο Δήμος Αγκιστρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δύο (2) ατόμων, χρονικής διάρκειας από ανάληψη υπηρεσίας έως 13/09/2020, ειδικότητας όπως αυτή αναγράφεται στο παρακάτω Πίνακα, που θα απασχοληθεί στην υπηρεσία καθαριότητας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: kagistri@otenet.gr, από 24/6/2020 έως και 26/6/2020.

Share.

Comments are closed.