20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιεράπετρας

0

Ο Δήμος Ιεράπετρας γνωστοποιεί την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι (20) ατόμων, χρονικής διάρκειας από ανάληψη υπηρεσίας έως 13/9/2020.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Δημοκρατίας 31) δηλαδή από 26/6/2020 έως και 01/07/2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιεράπετρας που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου (Δημοκρατίας

31), (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2842340363, 2842340362, 2842340360). Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιεράπετρας ή στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.ierapetra .gov.gr/. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου.

Share.

Comments are closed.