20 θέσεις εργασίας στο Δημο Τανάγρας

0

Ο Δήμαρχος Τανάγρας ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου είκοσι (20) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Οδοκαθαριστών

6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – πλήρωμα απορ/φόρων

3 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με άδεια ψηφιακού ταχογράφου

1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

4 TE Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών/τριών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (Συνημμένο Υπόδειγμα) με όλα τ’ απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e – mail : tanagra @ tanagra . gr ή στα Γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας, Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1 , Σχηματάρι και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου – ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ – (αρμόδιος υπάλληλος κ. Καλμπένης Δημήτριος), εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δηλαδή από Πέμπτη 21-5-2020 μέχρι και Δευτέρα 1-6-2020).

Share.

Comments are closed.