20 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

0

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

ΠΕ Αρχαιολόγων2

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1

ΤΕ Λογιστών1

ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες5

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες10

Share.

Comments are closed.