21 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πολυγύρου

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο και συγκεκριμένα του εξής, σε υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

4 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων(Διαμορφωτή Γ αιών)

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Ειδικότητα Σαρώθρου

1 ΔΕ Υδραυλικών

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

12 ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΕΠ Δήμου Πολυγύρου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50, 63100 Πολύγυρος, απευθύνοντας την υπόψιν κας. Σακελλαρίου Ειρήνης (τηλ. Επικοινωνίας 2371350777).

Share.

Comments are closed.