21 προσλήψεις στον δήμο Νέας Σμύρνης

0

Την πρόσληψη 21 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Νέας Σμύρνης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

14 ΥΕ Εργατών καθαριότητας
4 ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων
1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
2 ΤΕ Νοσηλευτών

Share.

Comments are closed.