22 θέσεις εργασίας στο Δήμο Τρίπολης

0

Ο Δήμαρχος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για το χρονικό διάστημα από 1-7-2020 έως και 30-9-2020, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Τρίπολης, ως εξής:

α)Δώδεκα άτομα ειδικότητας ΔΕ οδηγών, με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας. Σε περίπτωση μη υποβολής ικανού αριθμού αιτημάτων, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από φύλακες κατηγορίας ΥΕ, κατόχους άδειας οδήγησης, τουλάχιστον Β’ κατηγορίας.

β)Δέκα ατόμων ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στη Δ/νση dioiktri@otenet.gr, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Δήμος Τρίπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Λαγοπάτη 45 – Τ.Κ. 22132 Τρίπολη, είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Δήμου, στην ίδια Δ/νση.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 5 Ιουνίου 2020.

Share.

Comments are closed.