24 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

0

Ο ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, που εδρεύει στην Νίκαια Αττικής.

• 6 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στη ΡΥΘΜΙΚΗ
• 1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στη ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
• 1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
• 2 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
• 3 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην ΑΕΡΟΒΙΚΗ –ΜΥΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ – ΠΙΛΑΤΕΣ-ΓΙΟΓΚΑ
• 1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στα Α.με.Α
• 1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ Η’ ΜΗ
• 5 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
• 1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
• 1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
• 1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στο ΣΤΙΒΟ
• 1Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στη ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΠΑΡΚΑ
• 1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στο ΜΑΖΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση που µπορούν να προµηθεύονται από το Τµήµα Ι∆ΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του ∆ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 18450 Νίκαια, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ι∆ΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του ∆ήµου, υπόψη κ.κ. Βουρεξάκη Σοφίας, Νικολοπούλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2132075304-2132075340).

Share.

Comments are closed.