24 θέσεις στο δήμο Διονύσου

0

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικoύ αριθμού εικοσιτεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, προχωρά ο δήμος Διονύσου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share.

Comments are closed.