27 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σαρωνικού

0

O̟ Δήμος Σαρωνικού ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ̟προσωπικού και συγκεκριμένα 27 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τέσσερις (4)
μήνες, για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19.

Η ̟προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται α̟ό Τετάρτη 26/08/2020 έως Παρασκευή 28/08/2020 και ώρα 14:00μμ.

Οι αιτήσεις ̟ου δεν θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή θα υποβληθούν την Παρασκευή 28/08/2020 μετά τις 14:00μμ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η ̟παρούσα, αναρτάται στη Διαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού μαζί με τα επισυναπτόμενα έντυπα (www.saronikoscity.gr).

Share.

Comments are closed.