28 θέσεις εργασίας στο Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.

0

Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΕ (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε), ο οποίος έχει τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και ανήκει μετοχικά κατά ποσοστό 100% στο Ελληνικό Δημόσιο, πρόκειται σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4685/2020, να συνάψει είκοσι οκτώ (28) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διετή διάρκεια, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν:

α) από την ανάγκη υλοποίησης του TARGET MODEL (Μοντέλο Στόχος)

β) Από τη εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος των Εγγυήσεων Προέλευσης

Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα ανωτέρω, και με γνώμονα τη διαφάνεια και την αρχή της χρηστής διοίκησης, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη σύναψη είκοσι οκτώ (28) συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας δύο ετών.

Κατηγορία Α1: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Αριθμός Συμβάσεων: 5

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας: 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020. 24:00

Κατηγορία Α2: 3 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Αριθμός Συμβάσεων: 3

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας: 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020. 24:00

Κατηγορία Β1 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Αριθμός Συμβάσεων: 2

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας: 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020. 24:00

Κατηγορία Β2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ – ΔΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αριθμός Συμβάσεων: 2

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας: 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020. 24:00

Κατηγορία Γ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ. Αριθμός Συμβάσεων: 3

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας: 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020. 24:00

Κατηγορία Δ1: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμός Συμβάσεων: 1

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας: 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020. 24:00

Κατηγορία Δ2: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθμός Συμβάσεων: 1

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας: 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020. 24:00

Κατηγορία Δ3: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας: 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020. 24:00

Κατηγορία Δ4 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. –ΔΝΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Αριθμός Συμβάσεων: 1

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας: 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020. 24:00

Κατηγορια Δ5 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Συμβάσεων: 1

Κατηγορια Δ6 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΔΙΟΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμός Συμβάσεων: 3

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας: 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020. 24:00

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ /ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ Υποστήριξη Αριθμός Συμβάσεων: 5

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας: 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020. 24:00

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με φόρμα συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στην Ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@dapeep.gr έως την αναγραφόμενη προθεσμία ανά κατηγορία. Ο τίτλος του Ηλεκτρονικού μηνύματος πρέπει να έχει υποχρεωτικά την εξής μορφή που αναγράφεται στην κάθε κατηγορία. Δ. Πληροφορίες επί της διαδικασίας θα δίνονται στο τηλέφωνο 211-8806810, ωράριο επικοινωνίας Δευτέρα έως και Παρασκευή από 10.00 πμ έως 16.00 μμ. μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της κάθε προθεσμίας.

Share.

Comments are closed.