29 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μυκόνου

0

O Δήμος Μυκόνου γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μυκόνου που εδρεύει στη Νήσο Μύκονο του Νομού Κυκλάδων λόγω άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Μυκόνου, στην Διεύθυνση: Παραλία Μυκόνου , Κεντρικό Κτήριο του Δημαρχείου Μυκόνου.

Η αίτηση , με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά στο e-mail: vkanterakis@mykonos.gr, με θέμα : «ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ».

(Πληροφορίες : Γραφείο Προσωπικού Δήμου Μυκόνου, στα τηλέφωνα 2289360124 και 2289360125) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας, δηλαδή . από ΤΡΙΤΗ 23.06.2020 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2020 και ώρα 14.30.

Share.

Comments are closed.