3 θέσεις εργασίας στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αρωγή ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο ΥΨΔ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης» της Πράξης «Επιχορήγηση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για το έργο “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ A.E. και Υποστήριξη Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης”» για την υλοποίηση των ακόλουθων αντικειμένων:

Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία στη διαχείριση έργων πληροφορικής)

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση ομάδων και αναδόχων έργων πληροφορικής)

Προγραμματιστής (με εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους.)

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο www.grnet.gr και για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σακκά Αθηνά, e-mail: sakka@grnet.gr, τηλ. 210-7474254. Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης κα μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Share.

Comments are closed.