3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κασσάνδρας

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (03) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Κασσάνδρεια, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ Οδηγού Φορτηγού

2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: damoiridis @0718. syzefxis. gov. gr και mpapadaki @0718. syzefxis. gov. gr

Share.

Comments are closed.