32 προσλήψεις στις κατασκηνώσεις του Δήμου Κέρκυρας

0

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα δύο (32) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον όρμο Γουβιών Κέρκυρας και συγκεκριμένα των εξής, ανά αριθμό, κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητας, ατόμων:
• 1 Συντονιστής
• 1 Ειδικός συνεργάτης -ψυχαγωγός
• 2 Γυμναστές / στριες
• 7 Ομαδάρχες
• 1 Αποθηκάριος
• 1 Διαχειριστής / στρια
• 1 Βοηθός Διαχειριστή
• 1 Γιατρός
• 1 Νοσοκόμος /μα
• 1 Προσωπικό Καθαριότητας
• 1 Οδηγός
• 2 Επιμελητές / τριες
• 1 Συνεργάτης Χειροτεχνίας
• 1 Μάγειρας
• 1 Βοηθός μάγειρα
• 1 Φύλακας
• 1 Ειδικός Τεχνίτης
• 6 Εργάτες-τριες -προσωπικό βοηθητικών εργασιών
• 1 Ναυαγοσώστης / τρια
Οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ναυαγοσωστών πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών λόγω των ειδικών απαιτήσεων της συγκεκριμένης ειδικότητας και του Π.Δ/τος 23/2000.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
2. Οι υποψήφιοι των υπολοίπων ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, Μαράσλειο Μέγαρο (1ος όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α εντός προθεσμίας πέντε (05) εργασίμων ημερών και ειδικότερα από Τετάρτη 29/6/2016 έως και Τρίτη 5/7/2016. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2661362774 & 2661362775.

Διαβάστε την Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.