33 θέσεις εργασίας στη Σπάρτη

0

Ο δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων και ειδικότερα :

- Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα – φορτωτή Β΄ ομάδας Δ΄ τάξης)

- Τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Ελκυστήρων (Τρακτέρ)  Οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου

- Είκοσι ενός (21) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας –πυροπροστασίας

Διαβάστε την Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.