37 προσλήψεις στον δήμο Μοσχάτου – Ταύρου

0

Την πρόσληψη 37 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 1

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου 1

ΔΕ Οδηγών Χειρ. Ανυψωτικών Μηχανημάτων 1
ΥΕ Εργατών καθαριότητας 34

Share.

Comments are closed.