4 θέσεις εργασίας στην ΑΣΠΑΙΤΕ

0

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει τέσσερις (4) συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 24 του ν. 4836/2016) μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2019-2020.

Share.

Comments are closed.