40 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων» της Πράξης «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας» στο Δήμο Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 2
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 2
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2
ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 2
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 4
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 2
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 2
ΠΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει αυτών ΤΕ 1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει αυτών ΤΕ 2
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΗΣ/ΜΑΙΑ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ/ΤΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 5
ΠΕ ΝΟΜΙΚΟΣ 2
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ ΤΑΣ 2
ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ/Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο αςεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (soxproslipsi@athens.gr).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) που θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).

Share.

Comments are closed.