40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλκίς

0

Ο Δήμος Κιλκίς θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19, συνολικά σαράντα (40) ατόμων, με τις παρακάτω ειδικότητες :

10 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
26 Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
4 Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 27.08.2020 έως και 31.08.2020 και ώρα 24:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αναζητήσουν το υπόδειγμα της αίτησης και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωση στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.e-kilkis.gr . (Ειδικότερα : www.e-kilkis.gr -> Ενημέρωση Πολιτών -> Προκηρύξεις – Διακηρύξεις -> Έκτακτες Προσλήψεις λόγω covid) Θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία και να υπογράψουν τόσο την αίτηση όσο και την υπεύθυνη δήλωση, τις οποίες στην συνέχεια θα «σκανάρουν» όπως και τα υπόλοιπα αναγκαία δικαιολογητικά και θα τις αποστείλουν στο παρακάτω e-mail. (όσοι θα πρέπει να υποβάλουν και Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δηλ. μη δημότες, θα το επισυνάψουν και αυτό) Συγκεκριμένα οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : covid.kilkis@dhmoskilkis.gr (τηλ. επικοινωνίας: 23410 75 234 & 235 ή 23413 52 165 – 164 – 167 – 164 – 120), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Share.

Comments are closed.