43 θέσεις στο Δήμο Μυκόνου

0

Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την πρόσληψη 43 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Oι θέσεις είναι:

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΝΤΑΜΠΕΡ)

1 ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ)

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΕΝΑΕΡΙΤΗ)

14 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

5 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

Share.

Comments are closed.