45 θέσεις εργασίας στη Θάσος Δημοτική Α.Ε.

0

Η Θάσος Δημοτική Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις είναι: 8 ΔΕ Υπάλληλοι Υποδοχής, 7 ΔΕ Υπαλληλοι Μπαρ, 2 ΔΕ Ναυαγοσω Στης/ΣΤΡΙΑ, 1 ΔΕ Νοσοκομοι/ες, 3 ΔΕ Νυχτοφυλακες, 6 Εργατες/τριες γενικων καθηκοντων, 20 ΥΕ εργατων/τριων καθαριοτητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimotiki@thassos.gr.

Share.

Comments are closed.